Giỏ hàng

Giảng viên: Nguyễn Thạch Hồng

Chức vụ: Giảng viên học viện đào tạo pha chế Namas
“Hãy tự gây áp lực cho chính bản thân để vươn lên và tỏa sáng, bởi vì không ai sẽ làm điều đó thay cho bạn!”
- Đào tạo 600+ học viên trong và ngoài nước trong khóa Pha Chế Tổng Hợp.
- Set Up và vận hành khai trương 20+ quán của học viên Namas.
- Đã có hơn 6 năm kinh nghiệm trong ngành F&B đã làm việc tại nhiều quán, chuỗi cà phê ở Hà Nội.
  • Manager The Coffee House;
  • Barista Highlands Coffee;
  • Head bar Newday Coffee;
  • Captain Bar tại Sứ Cà Phê.

Danh mục tin tức

Từ khóa