Giỏ hàng

Giảng viên: Trần Lê Phương Thảo

Chức vụ: Phó Phòng Đào Tạo Học Viện Namas
“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách, qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc.”
- Tốt nghiệp trường Barista School.
- Hơn 7 năm kinh nghiệm trong ngành F&B.
- Có đam mê lớn với cà phê, có kiến thức về kĩ thuật, quy trình sử dụng cà phê máy, latte art, brew.
- Đã làm việc tại nhiều quán, chuỗi cà phê ở Thành Phố Hồ Chí Minh:
  • Barista Trainner tại trung tâm The Lovely Cup O’ coffee;
  • Manager tại Saigon 90s;
  • Barista Trainner tại chuỗi Cafe & Bánh Freshgarden;
  • Manager tại chuỗi Cafe & Bánh Freshgarden;
  • Manager tại Newdays Japanese Matcha& Coffee;
  • Barista tại Trung Nguyên Legend;
  • Barista tại Urban Station.

Danh mục tin tức

Từ khóa