Giỏ hàng

"Một món đồ uống ngon vẫn tốt hơn là một món đồ uống đẹp, nhưng điều tuyệt vời nhất là bạn làm được cả hai điều đó"

Giảng viên: Dương Nam Phương

Trưởng Phòng Đào Tạo Học Viện NAMAS khu vực miền Bắc

  • Bar manager tại Hanoi Sahul Hotel
  • Manager tại Paris coffee & Blue Cup coffee, HN Fruits Hostel
  • Supervisor tại Hero Club Supervisor tại Max3 Club, Hero Club
  • Bar manager Friday coffee & lounge, analog coffee ...
  • Trưởng phòng đào tạo nhân sự và phát triển chuỗi tại Cty TNHH Pozaa Tea