Giỏ hàng

09. KHÓA ĐỒ UỐNG NÓNG CHUYÊN SÂU

Thời gian học: 02 buổi

Sáng: 9h00 - 12h00
Chiều: 13h30 - 17h00

Nội dung khóa học

Khóa học đồ uống nóng chuyên sâu bao gồm 22 đồ uống nóng từ cơ bản đến chuyên sâu xoáy quanh các nhóm như trà hoa khô, trà hoa quả, cà phê, chocolate, caramel, trà sữa nóng...

09. KHÓA ĐỒ UỐNG NÓNG CHUYÊN SÂU

Thời gian học: 02 buổi

Sáng: 9h00 - 12h00
Chiều: 13h30 - 17h00

Nội dung khóa học

Khóa học đồ uống nóng chuyên sâu bao gồm 22 đồ uống nóng từ cơ bản đến chuyên sâu xoáy quanh các nhóm như trà hoa khô, trà hoa quả, cà phê, chocolate, caramel, trà sữa nóng...